«аконодательна¤ Ѕј«ј


ќсновные зоозащитные законы ”краины собраны в книге "«аконы и правила обращени¤ с домашними животными.- ’арьков, 2008.- 68 с.

ѕравила утриманн¤ домашн≥х тварин у м. ’арков≥

ƒодаток до р≥шенн¤ _14_ сес≥њ ’арк≥вськоњ м≥ськоњ ради 5 скликанн¤ в≥д _04.07._ 2007 р. є 164/07 ѕравила ѕравила утриманн¤ домашн≥х тварин у м. ’арков≥ ѕравила утриманн¤ домашн≥х тварин у м. ’арков≥ (дал≥ Ц ѕравила) розроблено в≥дпов≥дно до вимог «акону ”крањни Уѕро захист тварин в≥д жорстокого поводженн¤Ф з метою врегулюванн¤ в≥дносин у сфер≥ поводженн¤ з собаками, котами та ≥ншими тваринами, забезпеченн¤ в≥дпов≥дного сан≥тарного, еколог≥чного та еп≥зоотичного стану територ≥њ м. ’аркова.
1. «агальн≥ положенн¤

1.1. ѕравила триманн¤ собак, кот≥в та ≥нших тварин у м. ’арков≥ встановлюють пор¤док њх триманн¤ та поводженн¤ з ними, визначають права ≥ обовТ¤зки юридичних та ф≥зичних ос≥б Ц власник≥в собак, кот≥в та ≥нших тварин, а також контроль в ц≥й сфер≥.
1.2. ƒ≥¤ цих ѕравил поширюЇтьс¤ на юридичних (кр≥м установ ћ≥н≥стерства оборони ”крањни, —лужби безпеки ”крањни, ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни, ƒержавного ком≥тету у справах охорони державного кордону ”крањни, ƒержавного митного ком≥тету) та ф≥зичних ос≥б, ¤к≥ тримають собак, кот≥в та ≥нших тварин у м. ’арков≥. ¬имоги цих ѕравил поширюютьс¤ також на ос≥б, ¤ким ц≥ тварини належать на ≥нших п≥дставах, що не суперечать законодавству ”крањни.
1.3. ѕоводженн¤ з собаками, котами та ≥ншими тваринами базуЇтьс¤ на принципах: - гуманного ставленн¤ до тварин; - захисту тварин в≥д жорстокого поводженн¤; - в≥дпов≥дальност≥ за жорстоке поводженн¤ з тваринами.

2. ¬изначенн¤ терм≥н≥в ” цих ѕравилах терм≥ни вживаютьс¤ у такому значенн≥: домашн≥ непродуктивн≥ тварини Ц собаки, коти та ≥нш≥ декоративн≥, екзотичн≥ тварини, ¤ких тримають власники у ¤кост≥ домашн≥х улюбленц≥в, компаньйон≥в-пом≥чник≥в (поводир≥ незр¤чих, охоронц≥ житла та ≥ншого майна тощо), обТЇкт≥в комерц≥йного використанн¤; бездогл¤дн≥ тварини Ц домашн≥ тварини, незалежно в≥д породи та призначенн¤ (у тому числ≥ собаки та коти, що мають ошийник з особистим номерним знаком ≥ намордник), ¤к≥ знаход¤тьс¤ у громадських м≥сц¤х без власника та не на привТ¤з≥; безпритульн≥ тварини Ц домашн≥ тварини, що залишилис¤ без догл¤ду людини або утворили нап≥вв≥льн≥ угрупованн¤, здатн≥ розмножуватис¤ поза контролем людини; власник тварини Ц юридична або ф≥зична особа, ¤ка зд≥йснюЇ догл¤д за твариною, що належить њй на прав≥ власност≥ або на ≥нших п≥дставах, що не суперечать законодавству ”крањни; триманн¤ тварин Ц обмеженн¤ природноњ вол≥ собак, кот≥в та ≥нших тварин, що виключаЇ њхнЇ в≥льне перем≥щенн¤ за межами квартири, подв≥рТ¤ окремого будинку; гуманне ставленн¤ до тварин Ц д≥њ, що в≥дпов≥дають вимогам захисту тварин в≥д жорстокого поводженн¤ ≥ передбачають доброзичливе ставленн¤ до тварин, спри¤нн¤ њх благу, покращенн¤ ¤кост≥ њх житт¤, тощо; жорстоке поводженн¤ з тваринами Ц знущанн¤ над тваринами, вчинене ≥з застосуванн¤м жорстоких метод≥в або з хул≥ганських мотив≥в, а також нацькуванн¤ тварин одна на одну, вчинене з хул≥ганських чи корисливих мотив≥в; поводир незр¤чого (тварина супроводу) Ц собака, ¤ка використовуЇтьс¤ дл¤ полегшенн¤ пересуванн¤ в умовах м≥ста ≥нвал≥д≥в ≤ групи, позбавлених зору або залишковий з≥р ¤ких не даЇ можливост≥ самост≥йно ор≥Їнтуватис¤ ≥ ¤ка пройшла п≥дготовку у спец≥ал≥зованих закладах та маЇ п≥дтверджуючий документ установленого зразка (що маЇ назву У—обака-поводир сл≥погоФ); собаки, визнан≥ небезпечними Ц собаки, ¤к≥ вже про¤вили неспровоковану агрес≥ю до людей ≥ тварин, що п≥дтверджено в≥дпов≥дним протоколом (актом), складеним в≥дпов≥дно до вимог законодавства ”крањни; спровокована агрес≥¤ Ц агресивна повед≥нка собаки, ¤ка викликана навмисними д≥¤ми трет≥х ос≥б; екскременти Ц в≥дходи життЇд≥¤льност≥ тварини; притулки дл¤ тварин Ц спец≥ально обладнан≥ прим≥щенн¤ (територ≥њ), призначен≥ дл¤ триманн¤ бездогл¤дних та безпритульних тварин, мають в≥дпов≥дн≥ дозволи сан≥тарних ≥ ветеринарних служб; ≥дентиф≥кац≥¤ тварин Ц присвоЇнн¤ тварин≥ ≥ндив≥дуального коду або номерного знаку, шл¤хом видач≥ власнику жетона та посв≥дченн¤ тварини, введенн¤м тварин≥ електронного нос≥¤ ≥нформац≥њ (ч≥па), тавруванн¤, тощо; реЇстрац≥¤ тварин Ц обл≥к тварин з метою контролю за њхньою чисельн≥стю та дотриманн¤м вимог цих ѕравил у м≥ст≥ шл¤хом внесенн¤ в≥дпов≥дноњ ≥нформац≥њ до загальноњ електронноњ бази даних домашн≥х непродуктивних тварин м. ’аркова; загальна електронна база даних домашн≥х непродуктивних тварин Ц автоматизована система збору, накопиченн¤, обробки та збер≥ганн¤ даних про собак, кот≥в та ≥нших непродуктивних тварин у м. ’арков≥; м≥сце або зона дл¤ вигулу собак Ц огороджена або позначена попереджувальними знаками територ≥¤, на ¤к≥й власник маЇ право вигулювати собаку без намордника та пов≥дка при умов≥ дотриманн¤ вимог цих ѕравил; майданчик дл¤ дресируванн¤ Ц огороджений або позначений попереджувальними знаками майданчик, на ¤кому власник або ≥нструктор з дресируванн¤ Ц к≥нолог, може навчати собаку за оф≥ц≥йно затвердженими програмами дресируванн¤; тимчасова ≥зол¤ц≥¤ тварин (карантин) Ц тимчасове перебуванн¤ (карантин) тварин у пунктах перетримки та притулках дл¤ триманн¤ тварин до вир≥шенн¤ питань, повТ¤заних з њх подальшим триманн¤м; карантинн≥ прим≥щенн¤ Ц спец≥ально обладнан≥ прим≥щенн¤ або частини прим≥щень, ¤к≥ призначен≥ дл¤ тимчасового триманн¤ собак, кот≥в та ≥нших тварин у раз≥ њхнього вилову чи тимчасовоњ ≥зол¤ц≥њ; шкода, запод≥¤на трет≥й особ≥ внасл≥док агресивноњ або непередбачуваноњ д≥њ тварини Ц шкода, ¤ка призвела до пог≥ршенн¤ ф≥зичного або псих≥чного стану здоровТ¤ людини, ушкодженн¤ майна, ¤кщо маЇ м≥сце причинний звТ¤зок м≥ж д≥Їю ц≥Їњ тварини ≥ запод≥¤ною шкодою; евтаназ≥¤ Ц гуманн≥ методи умертв≥нн¤ тварин, що виключають њх передсмертн≥ стражданн¤; жорстоке умертв≥нн¤ тварин Ц умертв≥нн¤ тварин без застосуванн¤ знеболюючих засоб≥в, що запоб≥гають в≥дчуттю болю ≥ страху.

3. “риманн¤ собак, кот≥в та ≥нших тварин

3.1.  ≥льк≥сть тварин, ¤ких може тримати ф≥зична чи юридична особа що тримаютьс¤, обмежуЇтьс¤ можлив≥стю забезпеченн¤ њм умов триманн¤ в≥дпов≥дно до вимог «акону ”крањни Уѕро захист тварин в≥д жорстокого поводженн¤Ф
3.2. ”мови триманн¤ тварин повинн≥ задовольн¤ти њхн≥ природн≥ потреби в њж≥, вод≥, сн≥, рухах, контактах ≥з соб≥ под≥бними, у природн≥й активност≥ та ≥нш≥ потреби.
3.3. ћ≥сце триманн¤ тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необх≥дн≥ прост≥р, температуру пов≥тр¤, режим вологост≥ ≥ вентил¤ц≥њ, природне осв≥тленн¤ та можлив≥сть контакту тварин ≥з природним дл¤ них середовищем.
3.4. ћ≥сце триманн¤ тварин повинно забезпечити неможлив≥сть запод≥¤нн¤ шкоди трет≥м особам внасл≥док агресивноњ або непередбачуваноњ д≥њ тварин.

4. ќбовТ¤зки та права власник≥в тварин

4.1. ќсоби, ¤к≥ тримають собак, кот≥в та ≥нших тварин зобовТ¤зан≥: дотримуватись вимог цих ѕравил, правил громадського пор¤дку, норм сп≥в≥снуванн¤, ветеринарних норм, не допускати порушень прав ≥ законних ≥нтерес≥в ≥нших ф≥зичних ≥ юридичних ос≥б, не створювати загрози безпец≥ людей; реЇструвати (перереЇструвати) собак, кот≥в та ≥нших тварин в≥ком в≥д двох м≥с¤ц≥в ≥ старше. ѕри первинн≥й реЇстрац≥њ тварин њхн≥м власникам видаютьс¤ реЇстрац≥йн≥ посв≥дченн¤ ≥ правила њх триманн¤, а на собак, кр≥м того, ≥ номерн≥ знаки. Ќомерний знак собаки прикр≥плюЇтьс¤ до його нашийника; незалежно в≥д реЇстрац≥њ породних собак та кот≥в у к≥нолог≥чних ≥ фел≥нолог≥чних сп≥лках, ¤к≥ мають м≥жнародний статус (сертиф≥кат), зареЇструвати тварин у загальн≥й електронн≥й баз≥ даних собак, кот≥в та ≥нших непродуктивних тварин м. ’аркова; новопридбаних тварин зареЇструвати прот¤гом 1 (одного) м≥с¤ц¤ в≥д дати придбанн¤; тримати сторожових собак на привТ¤з≥ ≥ спускати њх з привТ¤з≥ лише в закритих дворах з висотою огорож≥, що виключаЇ можлив≥сть втеч≥; застер≥гати написом при вход≥ та по периметру обТЇкта або територ≥њ про на¤вн≥сть таких собак; виводити собак на сходи, у двори, ≥нш≥ м≥сц¤ загального користуванн¤, лише на пов≥дку з прикр≥пленим до нашийника особистим номерним знаком, а собак з п≥двищеною агресивн≥стю обовТ¤зково на короткому пов≥дку (не б≥льше 1,2 м) ≥ в наморднику; не допускати забрудненн¤ екскрементами тварин прим≥щень, сходових площадок та ≥нших м≥сць загального користуванн¤ в будинках, дворах ≥ на вулиц¤х; прибирати екскременти за своњми тваринами в п≥дТњздах багатоквартирних будинк≥в, сходах, л≥фтах та ≥нших м≥сц¤х загального користуванн¤. ÷¤ вимога не поширюЇтьс¤ на власник≥в собак-поводир≥в; у раз≥ неможливост≥ подальшого триманн¤ тварини передати њњ у власн≥сть ≥ншоњ особ≥ або здати до комунального п≥дприЇмства, уповноваженого у сфер≥ поводженн¤ з домашн≥ми та ≥ншими тваринами у м. ’арков≥ або притулк≥в дл¤ тварин; у випадках падежу тварини негайно пов≥домл¤ти державну ветеринарну установу за м≥сцем проживанн¤, здавати трупи тварин до комунального п≥дприЇмства, уповноваженого у сфер≥ поводженн¤ з домашн≥ми та ≥ншими тваринами у м. ’арков≥. –еЇстрац≥йн≥ посв≥дченн¤, а на собак - ≥ номерн≥ знаки - до установи, ¤ка њх видала; негайно пов≥домл¤ти заклади охорони здоровТ¤ ≥ ветеринарноњ служби про випадки укусу або травмуванн¤ твариною людини або ≥ншоњ тварини та доставл¤ти њх в установу ветеринарноњ медицини дл¤ огл¤ду, проходженн¤ карантину прот¤гом 10 дн≥в, а покусаних тварин - дл¤ огл¤ду ≥ л≥куванн¤. ” раз≥, коли неможливо доставити тварин, що покусали, пов≥домити про них комунальне п≥дприЇмство, уповноважене у сфер≥ поводженн¤ з домашн≥ми та ≥ншими тваринами у м. ’арков≥ з метою вилову ≥ доставки њх и установу ветеринарноњ медицини; надавати тварин дл¤ огл¤ду, д≥агностичних досл≥джень, проф≥лактичних щеплень та обробок, на вимогу посадових ос≥б державних орган≥в ветеринарноњ медицини та житлово-комунальних орган≥зац≥й незалежно в≥д форм власност≥ та п≥дпор¤дкуванн¤; забезпечувати своЇчасне щепленн¤ проти сказу собак, кот≥в та ≥нших тварин; негайно ≥золювати тварину ≥ звернутис¤ до ветеринарного л≥кар¤ у раз≥ виникненн¤ п≥дозри на на¤вн≥сть у тварини захворюванн¤; у раз≥ смерт≥ тварини у переб≥г 1 (одного) м≥с¤ц¤ письмово пов≥домити орган≥зац≥ю, ¤ка видала реЇстрац≥йне посв≥дченн¤ та номерний знак дл¤ внесенн¤ зм≥н до загальноњ електронноњ бази даних домашн≥х непродуктивних тварин ≥ в≥дм≥ни сплати за триманн¤ тварини; надавати тварин дл¤ тимчасовоњ ≥зол¤ц≥њ у раз≥, коли на те Ї в≥дпов≥дне р≥шенн¤ орган≥в сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ служби чи установи державноњ ветеринарноњ медицини, а також тих, що завдали т≥лесних ушкоджень людин≥ або ≥нш≥й тварин≥. “имчасова ≥зол¤ц≥¤ тварин може проводитись у встановленому пор¤дку, ¤кщо ц¤ тварина Ї небезпечною дл¤ оточуючих. регулювати припл≥д власних тварин, у тому числ≥ шл¤хом стерил≥зац≥њ.
4.2. ¬ласники собак, кот≥в та ≥нших тварин мають право: утримувати собак, кот≥в та ≥нших тварин: у квартирах, де проживаЇ к≥лька с≥мей, лише за письмовою згодою вс≥х мешканц≥в квартири. Ќе дозвол¤Їтьс¤ утримувати собак, кот≥в та ≥нших тварин у м≥сц¤х загального користуванн¤; у квартирах, в ¤ких проживаЇ одна с≥мТ¤, а також в будинках, ¤к≥ належать громад¤нам на правах особистоњ власност≥.  ≥льк≥сть тварин залежить в≥д розм≥ру та стану житловоњ площ≥ помешканн¤, в≥дпов≥дно до ветеринарно-зоог≥г≥Їн≥чних вимог; у УзоокуткахФ дит¤чих, осв≥тн≥х, наукових, санаторно-курортних ≥ оздоровчих закладах Ц з дозволу в≥дпов≥дного органу за погодженн¤м з органами державноњ сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ служби та ветеринарноњ медицини, за умов забезпеченн¤ пост≥йного догл¤ду за тваринами в≥дпов≥дно до вимог «акону ”крањни Уѕро захист тварин в≥д жорстокого поводженн¤Ф; на територ≥њ присадибноњ земельноњ д≥л¤нки, за умови ¤кщо огорожа ц≥Їњ д≥л¤нки забезпечуЇ ≥зол¤ц≥ю тварини на ц≥й територ≥њ; собак без пов≥дк≥в ≥ намордник≥в п≥д час оперативного використанн¤ правоохоронними органами, собак спец≥ального призначенн¤, а також собак п≥д час муштри, на полюванн≥, на навчально-дресирувальних майданчиках; собак з метою охорони обТЇкт≥в буд≥вництва, територ≥й п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й, за умов на¤вност≥ обладнаних прим≥щень або на привТ¤з≥; юридичн≥ особи за умови на¤вност≥ погодженн¤ з державною службою ветеринарноњ медицини та на¤вност≥ в≥дм≥тки про щор≥чне щепленн¤ проти сказу: дл¤ охорони Ц в обладнаних прим≥щенн¤х або на привТ¤з≥; дл¤ досл≥дноњ мети Ц у вольЇрах, б≥олог≥чних кл≥н≥ках (в≥вар≥¤х) або в розпл≥дниках;
4.3. Ќавчати собак без пов≥дк≥в ≥ намордник≥в на майданчиках дл¤ дресируванн¤ за визнаними навчальними програмами.
4.4. ¬игулювати собак на пустир¤х, у м≥сц¤х та зонах дл¤ вигулу у раз≥ њхнього створенн¤.
4.5. ” випадку порушенн¤ ветеринарно-сан≥тарних вимог, в≥дпов≥дними службами складаЇтьс¤ акт про порушенн¤, на п≥дстав≥ ¤кого обмежуЇтьс¤ к≥льк≥сть тварин, триманн¤ ¤ких дозволено у пункт≥ 4.2 цих ѕравил у в≥дпов≥дност≥ до вимог законодавства ”крањни.
4.6. ѕеревозити собак, кот≥в та ≥нших тварин ус≥ма видами громадського транспорту, з додержанн¤м правил, д≥ючих на даному вид≥ транспорту, при обовТ¤зковому забезпеченн≥ безпеки людей.
4.7. ќсоба, ¤ка супроводжуЇ домашню тварину, зобовТ¤зана забезпечити: безпеку оточуючих людей ≥ тварин, а також майна в≥д запод≥¤нн¤ шкоди супроводжуваною твариною; безпеку супроводжуваноњ домашньоњ тварини; безпеку дорожнього руху шл¤хом безпосереднього контролю за њњ повед≥нкою.
4.9. ѕри супроводженн≥ собак, кот≥в та ≥нших тварин не допускаЇтьс¤ залишати њх без нагл¤ду.
4.10. ¬ласникам собак, кот≥в та ≥нших тварин заборон¤Їтьс¤: утримувати собак та кот≥в незареЇстрованими; продавати тварин у невизначених спец≥ально дл¤ цього м≥сц¤х; у стан≥ алкогольного спТ¤н≥нн¤ вигулювати тварин; вигулювати собак без пов≥дка ≥ намордника у невизначених спец≥ально дл¤ цього м≥сц¤х; приводити тварин (кр≥м тварин супроводу Ц собак-поводир≥в) у прим≥щенн¤ магазин≥в ≥ кафе (кр≥м спец≥ал≥зованих магазин≥в дл¤ тварин), обТЇкт≥в громадського харчуванн¤, установ охорони здоровТ¤, осв≥ти та культури, на територ≥ю дит¤чих майданчик≥в, тощо; доручати вигул собак особам, ¤ким не виповнилос¤ 14 рок≥в, псих≥чно хворим, визнаним нед≥Їздатними або ф≥зично неспроможними керувати твариною; купувати, продавати або дарувати тварин, транспортувати њх, брати участь в виставках, спортивних змаганн¤х та ≥нших заходах тощо без в≥дпов≥дного ветеринарного документа встановленого зразка; розводити тварин з уродженими патолог≥¤ми, генетично та ф≥з≥олог≥чно несум≥сних тварин; жорстоко поводитись з тваринами, залишати бездогл¤дними або знищувати њх; проводити собач≥ боњ та ≥нш≥ заходи, ¤к≥ допускають жорсток≥сть по в≥дношенню до тварини; вирощувати собак та кот≥в з метою отриманн¤ з них мТ¤са ≥ шк≥рок; викидати трупи собак та кот≥в в контейнери дл¤ збору см≥тт¤, захоронювати њх у не в≥дведених дл¤ цього м≥сц¤х; навчати собак атакувати людину в життЇво важлив≥ органи.

5. –еЇстрац≥¤ собак, кот≥в та ≥нших тварин

5.1. –еЇстрац≥¤ собак та кот≥в зд≥йснюЇтьс¤ у загальн≥й електронн≥й баз≥ даних домашн≥х непродуктивних тварин м. ’аркова.
5.2. –еЇстрац≥¤ проводитьс¤ прот¤гом 1 (одного) м≥с¤ц¤ з дн¤ њњ придбанн¤.
5.3. ѕородн≥ собаки, ¤к≥ належать ф≥зичн≥й або юридичн≥й особ≥ - члену к≥нолог≥чноњ орган≥зац≥њ, п≥дл¤гають обовТ¤зков≥й реЇстрац≥њ у загальн≥й електронн≥й баз≥ даних непродуктивних тварин м. ’аркова незалежно в≥д реЇстрац≥њ у орган≥зац≥њ.
5.4. –еЇстрац≥¤ кот≥в зд≥йснюЇтьс¤ за бажанн¤м власника з видачею реЇстрац≥йного посв≥дченн¤ встановленого зразка.
5.5.  омунальне п≥дприЇмство, уповноважене у сфер≥ поводженн¤ з домашн≥ми та ≥ншими тваринами у м. ’арков≥, повинно у дес¤тиденний терм≥н зареЇструвати тварину та видати власнику реЇстрац≥йне посв≥дченн¤, особистий номерний знак (жетон), а також ознайомити власника тварини з ветеринарно-сан≥тарними вимогами щодо њњ триманн¤.
5.6. ƒл¤ проведенн¤ реЇстрац≥њ власник тварини повинен надати паспорт та в≥дпов≥дний документ, що п≥дтверджуЇ на¤вн≥сть у нього п≥льг щодо сплати збору з власник≥в собак.
5.7. ѕеререЇстрац≥¤ тварини проводитьс¤ у раз≥ зм≥ни м≥сц¤ проживанн¤ чи реЇстрац≥њ власника або зм≥ни власника.
5.8. “варини, власники ¤ких не зд≥йснили перереЇстрац≥ю, вважаютьс¤ зареЇстрованими не належним чином.
5.9. ƒл¤ проведенн¤ перереЇстрац≥њ власнику тварини необх≥дно надати паспорт, в≥дпов≥дний документ, що п≥дтверджуЇ на¤вн≥сть у нього п≥льг щодо сплати збору з власник≥в собак ≥ реЇстрац≥йне посв≥дченн¤ на тварину встановленого зразка. ѕри перереЇстрац≥њ видаЇтьс¤ нове посв≥дченн¤ про реЇстрац≥ю без зм≥ни реЇстрац≥йного номеру, кр≥м випадк≥в, коли реЇстрац≥¤ була проведена в ≥ншому населеному пункт≥.

6. ѕоводженн¤ з бездогл¤дними та безпритульними тваринами

6.1. —обаки, незалежно в≥д породи, належност≥ ≥ призначенн¤, в тому числ≥ ≥ т≥, що мають нашийники з номерними знаками ≥ намордники, ¤к≥ знаход¤тьс¤ без власника у громадських м≥сц¤х вважаютьс¤ бездогл¤дними ≥ п≥дл¤гають вилову. ¬иловлен≥ тварини доставл¤ютьс¤ до комунального п≥дприЇмства, уповноваженого у сфер≥ поводженн¤ з домашн≥ми та ≥ншими тваринами у м. ’арков≥.
6.2. —обаки, коти та ≥нш≥ тварини п≥дл¤гають тимчасов≥й ≥зол¤ц≥њ у раз≥, ¤кщо на це Ї в≥дпов≥дне р≥шенн¤ орган≥в сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ служби, ветеринарноњ медицини, а також т≥, що завдали т≥лесних ушкоджень людин≥ або ≥нш≥й домашн≥й тварин≥.
6.3. “имчасова ≥зол¤ц≥¤ собак, кот≥в та ≥нших тварин проводитьс¤ у примусовому пор¤дку, ¤кщо тварина Ї небезпечною дл¤ оточуючих.
6.4. ¬илов безпритульних та бездогл¤дних собак та кот≥в окремими ф≥зичними ≥ юридичними особами заборон¤Їтьс¤, кр≥м випадк≥в, коли ц≥ тварини про¤вл¤ють ¤вну агрес≥ю, ¤ка загрожуЇ здоровТю людей.
6.5. ¬илов проводитьс¤ у в≥дсутност≥ сторонн≥х ос≥б, особливо д≥тей, з 05.00 год. до 07.00 год. та п≥сл¤ 20.00 год. (вл≥тку Ц п≥сл¤ 22 год.). ¬илов зд≥йснюЇтьс¤ комунальним п≥дприЇмством, уповноваженим у сфер≥ поводженн¤ з домашн≥ми та ≥ншими тваринами у м. ’арков≥.

7. ѕродаж собак, кот≥в та ≥нших тварин

7.1. ƒозвол¤Їтьс¤ продаж собак, кот≥в та ≥нших тварин: - на територ≥њ власника тварини; - в розпл≥дниках плем≥нних тварин, ¤к≥ зареЇстрован≥ у к≥нолог≥чних, фел≥нолог≥чних та ≥н. орган≥зац≥¤х; - у притулках;. - п≥д час проведенн¤ спец≥ал≥зованих заход≥в (виставки, аукц≥они, тощо), за на¤вност≥ передбаченого законодавством положенн¤, погодженого чинним пор¤дком; - на спец≥ал≥зованих ринках, ¤к≥ обладнан≥ в≥дпов≥дним чином зг≥дно з ветеринарно-сан≥тарними правилами дл¤ ринк≥в.
7.2. Ќа торгових м≥сц¤х повинно бути створено умови, що в≥дпов≥дають виду тварини, њњ в≥ку, п≥дтримуютьс¤ необх≥дн≥ параметри м≥крокл≥мату прим≥щенн¤: температура пов≥тр¤, режим вологост≥ та вентил¤ц≥¤.
7.3. ƒозвол¤Їтьс¤ в≥дчуженн¤ цуцен¤т в≥ком не менше двох м≥с¤ц≥в, кошен¤т Ц трьох м≥с¤ц≥в.

8. ¬≥дпов≥дальн≥сть ос≥б, що тримають собак, кот≥в та ≥нших тварин

8.1. ‘≥зичн≥ та юридичн≥ особи, ¤к≥ тримають собак, кот≥в та ≥нших тварин, несуть в≥дпов≥дальн≥сть зг≥дно з д≥ючим законодавством ”крањни, зокрема за: жорстоке поводженн¤ з тваринами, њх мордуванн¤ або вчиненн¤ д≥й, що призвели до њх мученн¤, кал≥цтва чи загибел≥; порушенн¤ правил щодо карантину тварин та ≥нших ветеринарно-сан≥тарних вимог; порушенн¤ правил благоустрою та забезпеченн¤ чистоти ≥ пор¤дку в м. ’арков≥; знищенн¤ або пошкодженн¤ зелених насаджень, або ≥нших обТЇкт≥в озелененн¤ на територ≥њ м≥ста; за порушенн¤ цих ѕравил.

9. ѕовноваженн¤ та контроль у сфер≥ поводженн¤ з домашн≥ми та ≥ншими тваринами

9.1. ќргани ћ¬— ”крањни у м. ’арков≥: у межах своЇњ компетенц≥њ зд≥йснюють контроль за дотриманн¤м вимог цих ѕравил та ≥нших нормативно-правових акт≥в з питань триманн¤ собак, кот≥в та ≥нших тварин у м. ’арков≥, охорони громадського пор¤дку; складають протоколи про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн¤ власниками тварин та передають њх на розгл¤д до адм≥н≥стративних ком≥с≥й або до суду в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни; погоджують граф≥ки проведенн¤ рейд≥в-перев≥рок на територ≥њ м. ’аркова щодо дотриманн¤ вимог цих ѕравил юридичними та ф≥зичними особами ≥ беруть безпосередню участь у њх проведенн≥; надають ≥нформац≥ю про прит¤гненн¤ до адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥ ос≥б - власник≥в тварин.
9.2. ”правл≥нн¤ ветеринарноњ медицини м. ’аркова: у межах своЇњ компетенц≥њ зд≥йснюЇ контроль та нагл¤д за дотриманн¤м вимог цих правил та ≥нших нормативно-правових акт≥в з питанн¤ триманн¤ собак, кот≥в та ≥нших непродуктивних та ≥нших тварин у м. ’арков≥; складаЇ протоколи про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн¤ за невиконанн¤ цих правил, ухиленн¤ в≥д обовТ¤зкових щеплень, досл≥джень, тощо в≥дпов≥дно до ст. 107  одексу ”крањни про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн¤ та ст. 35 «акону ”крањни Уѕро ветеринарну медицинуФ; узгоджуЇ триманн¤ собак, кот≥в та ≥нших тварин юридичними особами на п≥дприЇмствах, в установах, орган≥зац≥¤х, розпл≥дниках та ≥нших обТЇктах; зд≥йснюЇ карантин тварин, що нанесли ушкодженн¤ громад¤нам, ≥ншим тваринам, п≥дозр≥лих у захворюванн≥ на сказ; бере участь у робот≥ ком≥с≥њ з контролю за додержанн¤м вимог цих ѕравил; накладаЇ карантинн≥ обмеженн¤, затверджуЇ план заход≥в щодо л≥кв≥дац≥њ осередку ≥нфекц≥йного захворюванн¤ серед тварин, зд≥йснюЇ контроль виконанн¤ карантинних заход≥в; отримуЇ в≥д комунального п≥дприЇмства, уповноваженого у сфер≥ поводженн¤ з тваринами у м. ’арков≥ ≥нформац≥ю щодо власник≥в тварин за даними загальноњ електронноњ бази даних непродуктивних тварин у м. ’арков≥; забезпечуЇ обл≥к собак, кот≥в та ≥нших тварин станом на 1 с≥чн¤ та 1 липн¤ поточного року ≥ надають дан≥ до державноњ установи ветеринарноњ медицини за м≥сцем знаходженн¤ та до комунального п≥дприЇмства, уповноваженого у сфер≥ поводженн¤ з тваринами у м. ’арков≥, та несе в≥дпов≥дальн≥сть за орган≥зац≥ю та проведенн¤ своЇчасного щепленн¤ тварин проти сказу на п≥дв≥домч≥й територ≥њ.
9.3. ќргани сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чного нагл¤ду: зд≥йснюють нагл¤д та прогнозують еп≥дем≥чну ситуац≥ю, повТ¤зану з зооантропонозними ≥нфекц≥¤ми на територ≥њ м≥ста та надають пропозиц≥њ щодо њњ пол≥пшенн¤; за запитами надають ≥нформац≥ю щодо анал≥зу показник≥в звернень населенн¤ за медичною допомогою з приводу укус≥в людей домашн≥ми та ≥ншими тваринами у м. ’арков≥; за запитами надають ≥нформац≥ю щодо к≥лькост≥ складених акт≥в про порушенн¤ вимог сан≥тарно-еп≥дем≥чного стану, повТ¤заних з поводженн¤м з тваринами.
9.4. ¬иконавч≥ органи районних у м. ’арков≥ рад: координують д≥¤льн≥сть п≥дпор¤дкованих п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й щодо дотриманн¤ вимог цих ѕравил та ≥нших нормативно-правових акт≥в триманн¤ собак, кот≥в та ≥нших тварин; накладають карантинн≥ обмеженн¤, затверджують плани заход≥в щодо л≥кв≥дац≥њ осередку ≥нфекц≥йного захворюванн¤ серед тварин, зд≥йснюють контроль виконанн¤ карантинних заход≥в; зд≥йснюють контроль за додержанн¤м цих вимог.


Cтать¤ 89.  одекса ”краины об административных правонарушени¤х. ∆естокое обращение с животными.

∆естокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, а равно ист¤зание животных влечет наложение штрафа в размере от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.

—тать¤ 207.1. ”головного кодекса ”краины. ∆естокое обращение с животными.

∆естокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, а равно ист¤зание животных, совершенные лицом, к которому в течение года было применено административное взыскание за такие же действи¤, наказываютс¤ исправительными работами на срок до шести мес¤цев или штрафом в размере до сорока минимальных размеров заработной платы.

∆естокое обращение с животными противоречит моральным основам общественной жизни. Ћица, виновные в жестоком обращении с животными, несут правовую ответственность (ст. 58 «акона от 3 марта 1993 года Уќ животном миреФ). Ёто может быть административна¤ (ст. 89  одекса об административных правонарушени¤х ”краины), а также уголовна¤ ответственность (ст.207.1). ѕредметом рассматриваемого преступлени¤ прин¤то считать высших хребетных - млекопитающих и птиц. »ми могут быть как взрослые особи, так и молодн¤к, домашние животные (например, кошка, собака), сельскохоз¤йственные (например, конь, овца), а также дикие (волк, лисица и т.д.), которые наход¤тс¤ как в состо¤нии естественной свободы, так и в зоологических садах и т.д. ќбъективна¤ сторона преступлени¤ может состо¤ть в жестоком обращении, приведшем к гибели или увечь¤ животного (материальный состав), а также его мучени¤м (формальный состав). ∆естокое обращение может состо¤ть в избиении, ином боле зненном причинении вреда здоровью или жизни животного (сдавливание шеи, причинение ожогов, проникающих ранений, отчленение органов и т.д.). ѕоследствием такого обращени¤ будет гибель животного или его увечье, что про¤вл¤етс¤ в виде серьезного вреда здоровью (перелом костей, утрата органов функций и т.д.). ћучени¤ могут состо¤ть в виде причинени¤ страданий путем длительного лишени¤ еды, пить¤, вли¤ни¤ термических факторов и т.д. ∆естокое обращение, а также мучени¤ могут иметь место в отношении одного или нескольких животных.

ƒействие статьи 207.1 не распростран¤етс¤ на случаи уничтожени¤ вредных, заразных или беспризорных животных с соблюдением нормативных требований. ѕри нарушении таких требований виновные лица несут ответственность в общем пор¤дке. —убъективна¤ сторона преступлени¤ характеризуетс¤ осознанием виновным того, что он мучает животное, и желанием действовать таким образом, а при жестоком обращении с животным - осознанием такого характера своих действий, предвидением возможности его гибели или увечь¤ и, как правило, желанием или осознанным допущением наступлени¤ таких последствий. Ќе исключен и легкомысленный расчет на избежание таких последствий. ћотивы поведени¤ виновного лица могут быть разными: месть владельцу животного, личные непри¤зненные отношени¤ и т.д. ≈сли жестокое обращение с животными было обусловлено мотивами ¤вного неуважени¤ к обществу и грубо нарушало общественный пор¤док, совершенное будет квалифицироватьс¤ как хулиганство. —убъектом преступлени¤ ¤вл¤етс¤ лицо, которое достигло 16-летнего возраста и к которому на прот¤жении года было применено административное взыскание по статье 89  одекса ”краины об административных правонарушени¤х.« а к о н ” к р а ≥ н и
ѕро благод≥йництво та благод≥йн≥ орган≥зац≥њ

( ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни (¬¬–), 1997, N 46, ст.292 )
( ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом
N 3091-III (
3091-14 ) в≥д 07.03.2002, ¬¬–, 2002, N 32, ст.220 )÷ей «акон визначаЇ загальн≥ засади благод≥йництва, забезпечуЇ
правове регулюванн¤ в≥дносин у сусп≥льств≥, спр¤мованих на
розвиток благод≥йноњ д≥¤льност≥, утвердженн¤ гуман≥зму ≥
милосерд¤, гарантуЇ державну п≥дтримку њњ учасникам, створюЇ умови
дл¤ д≥¤льност≥ благод≥йних орган≥зац≥й в≥дпов≥дно до законодавства
”крањни.
– о з д ≥ л I
«ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя
—татт¤ 1. ¬изначенн¤ терм≥н≥в та пон¤ть
” цьому «акон≥ наведен≥ нижче терм≥ни та пон¤тт¤ вживаютьс¤ в
такому значенн≥: благод≥йництво - добров≥льна безкорислива пожертва ф≥зичних
та юридичних ос≥б у поданн≥ набувачам матер≥альноњ, ф≥нансовоњ,
орган≥зац≥йноњ та ≥ншоњ благод≥йноњ допомоги; специф≥чними формами
благод≥йництва Ї меценатство ≥ спонсорство; благод≥йна д≥¤льн≥сть - добров≥льна безкорислива д≥¤льн≥сть
благод≥йних орган≥зац≥й, що не передбачаЇ одержанн¤ прибутк≥в в≥д
ц≥Їњ д≥¤льност≥; ( јбзац трет≥й статт≥ 1 ≥з зм≥нами, внесеними
зг≥дно ≥з «аконом N 3091-III (
3091-14 ) в≥д 07.03.2002 ) благод≥йна орган≥зац≥¤ - недержавна орган≥зац≥¤, головною
метою д≥¤льност≥ ¤коњ Ї зд≥йсненн¤ благод≥йноњ д≥¤льност≥ в
≥нтересах сусп≥льства або окремих категор≥й ос≥б зг≥дно з цим
«аконом; благод≥йники - ф≥зичн≥ та юридичн≥ особи, ¤к≥ зд≥йснюють
благод≥йництво в ≥нтересах набувач≥в благод≥йноњ допомоги; набувач≥ благод≥йноњ допомоги - ф≥зичн≥ та юридичн≥ особи,
¤к≥ потребують ≥ отримують благод≥йну допомогу; меценатство - добров≥льна безкорислива матер≥альна,
ф≥нансова, орган≥зац≥йна та ≥нша п≥дтримка ф≥зичними особами
набувач≥в благод≥йноњ допомоги; ( јбзац сьомий статт≥ 1 в редакц≥њ
«акону N 3091-III (
3091-14 ) в≥д 07.03.2002 ) спонсорство - добров≥льна матер≥альна, ф≥нансова,
орган≥зац≥йна та ≥нша п≥дтримка ф≥зичними та юридичними особами
набувач≥в благод≥йноњ допомоги з метою попул¤ризац≥њ виключно
свого ≥мен≥ (найменуванн¤), свого знака дл¤ товар≥в ≥ послуг.
( јбзац восьмий статт≥ 1 в редакц≥њ «акону N 3091-III (
3091-14 )
в≥д
07.03.2002 )
—татт¤ 2. «асади благод≥йництва та благод≥йноњ д≥¤льност≥
Ѕлагод≥йництво, благод≥йна д≥¤льн≥сть зд≥йснюютьс¤ на засадах
законност≥, гуманност≥, сп≥льност≥ ≥нтерес≥в ≥ р≥вност≥ прав њњ
учасник≥в, гласност≥, добров≥льност≥ та самовр¤дуванн¤. ƒ≥¤льн≥сть благод≥йник≥в ≥ благод≥йних орган≥зац≥й маЇ
сусп≥льний характер, що не суперечить њх взаЇмод≥њ з органами
державноњ влади ≥ не позбавл¤Ї права на отриманн¤ державноњ
допомоги. ( „астина друга статт≥ 2 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з
«аконом N 3091-III (
3091-14 ) в≥д 07.03.2002 ) ‘≥зичн≥ та юридичн≥ особи можуть займатис¤ благод≥йництвом
самост≥йно або разом з в≥дпов≥дними благод≥йними орган≥зац≥¤ми,
зареЇстрованими у встановленому законодавством пор¤дку. ( „астина
трет¤ статт≥ 2 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 3091-III
(
3091-14 ) в≥д 07.03.2002 ) ѕрезидент ”крањни, депутати, посадов≥ ≥ службов≥ особи
орган≥в державноњ влади та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, а
також члени њх с≥мей можуть займатис¤ благод≥йництвом ≥
благод≥йною д≥¤льн≥стю т≥льки в межах отриманих ≥ задекларованих
доход≥в.
—татт¤ 3. «аконодавство про благод≥йництво та благод≥йн≥
орган≥зац≥њ
«аконодавство про благод≥йництво та благод≥йн≥ орган≥зац≥њ
складаЇтьс¤ з  онституц≥њ ”крањни (
254к/96-¬– ), цього «акону,
≥нших нормативно-правових акт≥в, що регулюють благод≥йництво та
благод≥йну д≥¤льн≥сть. якщо м≥жнародним договором ”крањни встановлен≥ ≥нш≥ правила,
н≥ж т≥, що м≥ст¤тьс¤ в законодавств≥ ”крањни про благод≥йництво та
благод≥йн≥ орган≥зац≥њ, то застосовуютьс¤ правила м≥жнародного
договору, згода на обов'¤зков≥сть ¤ких надана ¬ерховною –адою
”крањни.
—татт¤ 4. ќсновн≥ напр¤ми благод≥йництва та благод≥йноњ
д≥¤льност≥
Ѕлагод≥йництво, благод≥йна д≥¤льн≥сть зд≥йснюютьс¤ у таких
основних напр¤мах: спри¤нн¤ практичному зд≥йсненню загальнодержавних,
рег≥ональних, м≥сцевих та м≥жнародних програм, що спр¤мован≥ на
пол≥пшенн¤ соц≥ально-економ≥чного становища; пол≥пшенн¤ матер≥ального становища набувач≥в благод≥йноњ
допомоги, спри¤нн¤ соц≥альн≥й реаб≥л≥тац≥њ малозабезпечених,
безроб≥тних, ≥нвал≥д≥в, ≥нших ос≥б, ¤к≥ потребують п≥клуванн¤, а
також поданн¤ допомоги особам, ¤к≥ через своњ ф≥зичн≥ або ≥нш≥
вади обмежен≥ в реал≥зац≥њ своњх прав ≥ законних ≥нтерес≥в; поданн¤ допомоги громад¤нам, ¤к≥ постраждали внасл≥док
стих≥йного лиха, еколог≥чних, техногенних та ≥нших катастроф, у
результат≥ соц≥альних конфл≥кт≥в, нещасних випадк≥в, а також
жертвам репрес≥й, б≥женц¤м; спри¤нн¤ розвитку науки ≥ осв≥ти, реал≥зац≥њ науково-осв≥тн≥х
програм, поданн¤ допомоги вчител¤м, вченим, студентам, учн¤м; спри¤нн¤ розвитку культури, в тому числ≥ реал≥зац≥њ програм
нац≥онально-культурного розвитку, доступов≥ вс≥х верств населенн¤,
особливо малозабезпечених, до культурних ц≥нностей та художньоњ
творчост≥; поданн¤ допомоги талановит≥й творч≥й молод≥; спри¤нн¤ охорон≥ ≥ збереженню культурноњ спадщини,
≥сторико-культурного середовища, пам'¤ток ≥стор≥њ та культури,
м≥сць похованн¤; поданн¤ допомоги у розвитку видавничоњ справи, засоб≥в
масовоњ ≥нформац≥њ, ≥нформац≥йноњ ≥нфраструктури; спри¤нн¤ розвитку природно-запов≥дного фонду та
природоохоронноњ справи; спри¤нн¤ розвитку охорони здоров'¤, масовоњ ф≥зичноњ
культури, спорту ≥ туризму, пропагуванн¤ здорового способу житт¤,
участь у поданн≥ медичноњ допомоги населенню та зд≥йсненн¤
соц≥ального догл¤ду за хворими, ≥нвал≥дами, одинокими, людьми
похилого в≥ку та ≥ншими особами, ¤к≥ через своњ ф≥зичн≥,
матер≥альн≥ чи ≥нш≥ особливост≥ потребують соц≥альноњ п≥дтримки та
п≥клуванн¤; спри¤нн¤ захисту материнства та дитинства, поданн¤ допомоги
багатод≥тним та малозабезпеченим с≥м'¤м.  онкретн≥ напр¤ми благод≥йництва та благод≥йноњ д≥¤льност≥
визначаютьс¤ благод≥йниками ≥ статутами (положенн¤ми) благод≥йних
орган≥зац≥й.
– о з д ≥ л II
ќ–√јЌ≤«ј÷≤…Ќќ-ѕ–ј¬ќ¬≈ –≈√”Ћё¬јЌЌя
ЅЋј√ќƒ≤…Ќ»÷“¬ј “ј ƒ≤яЋ№Ќќ—“≤ ЅЋј√ќƒ≤…Ќ»’
ќ–√јЌ≤«ј÷≤…
—татт¤ 5. «асновники благод≥йних орган≥зац≥й
«асновниками (засновником) благод≥йноњ орган≥зац≥њ можуть
бути громад¤ни ”крањни, ≥ноземн≥ громад¤ни, особи без
громад¤нства, ¤к≥ дос¤гли 18 рок≥в, а також юридичн≥ особи
незалежно в≥д форм власност≥. ќргани державноњ влади та органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤, а
також державн≥ ≥ комунальн≥ п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ
”крањни, що ф≥нансуютьс¤ з бюджету, не можуть бути засновниками
(засновником) благод≥йноњ орган≥зац≥њ. «асновник благод≥йноњ орган≥зац≥њ приймаЇ р≥шенн¤ про
заснуванн¤ благод≥йноњ орган≥зац≥њ, затверджуЇ статут (положенн¤),
формуЇ орган управл≥нн¤ орган≥зац≥Їю, заслуховуЇ зв≥ти нагл¤довоњ
ради щодо контролю за ц≥льовим використанн¤м кошт≥в ≥ майна
благод≥йноњ орган≥зац≥њ, вир≥шуЇ ≥нш≥ питанн¤, в≥днесен≥ цим
«аконом та статутом (положенн¤м) благод≥йноњ орган≥зац≥њ до його
компетенц≥њ. ( „астина трет¤ статт≥ 5 в редакц≥њ «акону N 3091-III
(
3091-14 ) в≥д 07.03.2002 ) якщо засновниками благод≥йноњ орган≥зац≥њ Ї дв≥ чи б≥льше
особи, то питанн¤, передбачен≥ у частин≥ трет≥й ц≥Їњ статт≥,
вир≥шуютьс¤ на загальних зборах (з'њзд≥, конференц≥њ) засновник≥в
благод≥йноњ орган≥зац≥њ. ( —таттю 5 доповнено частиною четвертою
зг≥дно ≥з «аконом N 3091-III (
3091-14 ) в≥д 07.03.2002 )
—татт¤ 6. ќрган≥зац≥йно-правов≥ форми благод≥йних орган≥зац≥й
Ѕлагод≥йн≥ орган≥зац≥њ можуть утворюватис¤ в таких
орган≥зац≥йно-правових формах: членська благод≥йна орган≥зац≥¤; благод≥йний фонд; благод≥йна установа; ≥нш≥ благод≥йн≥ орган≥зац≥њ (фундац≥њ, м≥с≥њ, л≥ги тощо).  онкретна орган≥зац≥йно-правова форма благод≥йних орган≥зац≥й
визначаЇтьс¤ засновниками (засновником).
—татт¤ 7. —татус благод≥йних орган≥зац≥й
Ѕлагод≥йн≥ орган≥зац≥њ утворюютьс¤ ≥ д≥ють за територ≥альним
принципом ≥ под≥л¤ютьс¤ за своњм статусом на всеукрањнськ≥,
м≥сцев≥ та м≥жнародн≥. ƒо всеукрањнських благод≥йних орган≥зац≥й належать благод≥йн≥
орган≥зац≥њ, д≥¤льн≥сть ¤ких поширюЇтьс¤ на територ≥ю вс≥Їњ
”крањни та ¤к≥ мають своњ в≥дд≥ленн¤ (ф≥л≥њ, представництва) в
б≥льшост≥ областей ”крањни. ƒо м≥сцевих належать благод≥йн≥ орган≥зац≥њ, д≥¤льн≥сть ¤ких
поширюЇтьс¤ на територ≥ю в≥дпов≥дного рег≥ону або
адм≥н≥стративно-територ≥альноњ одиниц≥. ƒо м≥жнародних належать благод≥йн≥ орган≥зац≥њ, д≥¤льн≥сть
¤ких поширюЇтьс¤ на територ≥ю ”крањни ≥ хоча б одн≥Їњ ≥ншоњ
держави. «ареЇстрован≥ всеукрањнськ≥ та м≥жнародн≥ благод≥йн≥
орган≥зац≥њ мають право створювати в≥дд≥ленн¤, ф≥л≥њ, а також
представництва в пор¤дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в
”крањни. “еритор≥¤ д≥¤льност≥ благод≥йноњ орган≥зац≥њ визначаЇтьс¤
в≥дпов≥дно до њњ статуту (положенн¤).
—татт¤ 8. ƒержавна реЇстрац≥¤ благод≥йноњ орган≥зац≥њ
Ѕлагод≥йна орган≥зац≥¤ набуваЇ права юридичноњ особи з
моменту њњ державноњ реЇстрац≥њ. ƒержавна реЇстрац≥¤ всеукрањнських та м≥жнародних благод≥йних
орган≥зац≥й зд≥йснюЇтьс¤ ћ≥н≥стерством юстиц≥њ ”крањни, а м≥сцевих
благод≥йних орган≥зац≥й, а також в≥дд≥лень (ф≥л≥й, представництв)
всеукрањнських, м≥жнародних благод≥йних орган≥зац≥й - в≥дпов≥дними
м≥сцевими органами виконавчоњ влади. «а державну реЇстрац≥ю благод≥йноњ орган≥зац≥њ вноситьс¤
плата, розм≥р ¤коњ встановлюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, але
не може бути б≥льшим 3 неоподатковуваних м≥н≥мум≥в доход≥в
громад¤н. ( „астина трет¤ статт≥ 8 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з
«аконом N 3091-III (
3091-14 ) в≥д 07.03.2002 ) ƒл¤ державноњ реЇстрац≥њ благод≥йноњ орган≥зац≥њ подаютьс¤
так≥ документи: за¤ва засновник≥в (засновника) чи њх
уповноважених, статут (положенн¤), протокол установчих збор≥в
(з'њзду, конференц≥њ), в≥домост≥ про засновник≥в (засновника) та
органи управл≥нн¤ благод≥йноњ орган≥зац≥њ, в≥домост≥ про м≥сцев≥
в≥дд≥ленн¤ (ф≥л≥њ, представництва) благод≥йноњ орган≥зац≥њ,
документ, що засв≥дчуЇ сплату кошт≥в за державну реЇстрац≥ю. «а¤ва про державну реЇстрац≥ю благод≥йноњ орган≥зац≥њ
розгл¤даЇтьс¤ в двом≥с¤чний терм≥н з дн¤ поданн¤ вс≥х необх≥дних
документ≥в. ѕро результати розгл¤ду у 10-денний терм≥н
пов≥домл¤Їтьс¤ за¤внику. ќрган, ¤кий зд≥йснюЇ державну реЇстрац≥ю,
може проводити перев≥рку в≥домостей, що м≥ст¤тьс¤ в поданих
документах. «а результатами розгл¤ду за¤ви приймаЇтьс¤ р≥шенн¤ про
державну реЇстрац≥ю або в≥дмову в державн≥й реЇстрац≥њ. ѕ≥сл¤
державноњ реЇстрац≥њ благод≥йноњ орган≥зац≥њ засновникам
(засновнику) видаЇтьс¤ св≥доцтво про реЇстрац≥ю за зразком,
встановленим  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. «ареЇстрована благод≥йна орган≥зац≥¤ вноситьс¤ до реЇстру
благод≥йних орган≥зац≥й, що ведетьс¤ органом, ¤кий зд≥йснюЇ
державну реЇстрац≥ю, з присвоЇнн¤м в≥дпов≥дного номера. ѕор¤док
веденн¤ реЇстру встановлюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ƒан≥ реЇстру щодо благод≥йних орган≥зац≥й, ¤к≥ зареЇстрован≥
ћ≥н≥стерством юстиц≥њ ”крањни, оприлюднюютьс¤ в оф≥ц≥йних
виданн¤х. Ѕлагод≥йна орган≥зац≥¤ зобов'¤зана п≥сл¤ отриманн¤ св≥доцтва
про державну реЇстрац≥ю у м≥с¤чний терм≥н стати на обл≥к у
податкових органах за њњ м≥сцезнаходженн¤м. ѕро зм≥ни у статутних документах благод≥йна орган≥зац≥¤
пов≥домл¤Ї у 10-денний терм≥н до реЇструючого органу. –≥шенн¤ про державну реЇстрац≥ю благод≥йноњ орган≥зац≥њ може
бути анульоване в судовому пор¤дку у раз≥ встановленн¤ реЇструючим
органом факту фальсиф≥кац≥њ установчих документ≥в. –еЇстрац≥¤ дек≥лькох благод≥йних орган≥зац≥й п≥д одн≥Їю ≥
т≥Їю ж назвою не допускаЇтьс¤. ” випадку, коли з за¤вою про державну реЇстрац≥ю звертаютьс¤
благод≥йн≥ орган≥зац≥њ, що мають одну ≥ ту ж назву, перевага
надаЇтьс¤ благод≥йн≥й орган≥зац≥њ, ¤ка першою подала за¤ву про
реЇстрац≥ю.
—татт¤ 9. ¬≥дмова у державн≥й реЇстрац≥њ благод≥йноњ
орган≥зац≥њ
ѕорушенн¤ встановленого цим «аконом та ≥ншими
нормативно-правовими актами ”крањни пор¤дку створенн¤ благод≥йноњ
орган≥зац≥њ або на¤вн≥сть ран≥ше зареЇстрованоњ благод≥йноњ
орган≥зац≥њ п≥д такою ж назвою Ї п≥дставою дл¤ в≥дмови у
державн≥й реЇстрац≥њ. Ќе може вважатис¤ п≥дставою дл¤ в≥дмови в державн≥й
реЇстрац≥њ благод≥йноњ орган≥зац≥њ наданн¤ њй юридичноњ адреси
громад¤нином за м≥сцем його помешканн¤ (проживанн¤). –≥шенн¤ про в≥дмову в державн≥й реЇстрац≥њ благод≥йноњ
орган≥зац≥њ може бути оскаржене у судовому пор¤дку в≥дпов≥дно до
законодавства ”крањни.
—татт¤ 10. –еорган≥зац≥¤ благод≥йноњ орган≥зац≥њ
–еорган≥зац≥¤ благод≥йноњ орган≥зац≥њ зд≥йснюЇтьс¤ за
р≥шенн¤м њњ вищого органу управл≥нн¤ в≥дпов≥дно до вимог статуту
(положенн¤). ѕри реорган≥зац≥њ благод≥йноњ орган≥зац≥њ њњ права ≥
обов'¤зки переход¤ть до правонаступник≥в. Ѕлагод≥йна орган≥зац≥¤ не може бути реорган≥зована в юридичну
особу, метою д≥¤льност≥ ¤коњ Ї одержанн¤ прибутку.
—татт¤ 11. Ћ≥кв≥дац≥¤ благод≥йноњ орган≥зац≥њ
Ћ≥кв≥дац≥¤ благод≥йноњ орган≥зац≥њ зд≥йснюЇтьс¤ в
установленому законодавством пор¤дку.
—татт¤ 12. —татут (положенн¤) благод≥йноњ орган≥зац≥њ
Ѕлагод≥йна орган≥зац≥¤ д≥Ї на п≥дстав≥ статуту (положенн¤). ” статут≥ (положенн≥) зазначаютьс¤: назва, м≥сцезнаходженн¤, статус та орган≥зац≥йно-правова
форма благод≥йноњ орган≥зац≥њ; предмет, ц≥л≥, завданн¤ та основн≥ форми благод≥йноњ
д≥¤льност≥; пор¤док утворенн¤ ≥ д≥¤льност≥ орган≥в управл≥нн¤ благод≥йноњ
орган≥зац≥њ; джерела ф≥нансуванн¤ та пор¤док використанн¤ майна ≥ кошт≥в
благод≥йноњ орган≥зац≥њ; пор¤док внесенн¤ зм≥н до статуту (положенн¤) благод≥йноњ
орган≥зац≥њ; пор¤док реорган≥зац≥њ або л≥кв≥дац≥њ благод≥йноњ орган≥зац≥њ,
використанн¤ њњ майна ≥ кошт≥в у раз≥ припиненн¤ д≥¤льност≥; умови ≥ пор¤док прийн¤тт¤ в члени благод≥йноњ орган≥зац≥њ та
вибутт¤ з нењ; права ≥ обов'¤зки член≥в благод≥йноњ орган≥зац≥њ. ƒо статуту (положенн¤) можуть включатис¤ ≥нш≥ положенн¤,
пов'¤зан≥ з особливост¤ми д≥¤льност≥ благод≥йноњ орган≥зац≥њ. —татут (положенн¤) благод≥йноњ орган≥зац≥њ не повинен
суперечити законодавству ”крањни.
—татт¤ 13. ѕрава благод≥йних орган≥зац≥й
« метою зд≥йсненн¤ благод≥йноњ д≥¤льност≥ благод≥йн≥
орган≥зац≥њ мають право: самост≥йно вир≥шувати питанн¤ про поданн¤ благод≥йноњ
допомоги њњ набувачам, використовувати ц≥льов≥ пожертвуванн¤, що
подаютьс¤ благод≥йниками на реал≥зац≥ю благод≥йноњ програми зг≥дно
з умовами цього пожертвуванн¤; утворювати в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни своњ
в≥дд≥ленн¤, ф≥л≥њ, представництва; об'Їднуватис¤ у сп≥лки, асоц≥ац≥њ та ≥нш≥ об'Їднанн¤, що
створюютьс¤ на добров≥льн≥й основ≥ ≥ спри¤ють виконанню статутних
завдань; обм≥нюватис¤ ≥нформац≥Їю та спец≥ал≥стами з в≥дпов≥дними
орган≥зац≥¤ми заруб≥жних крањн; орган≥зовувати зб≥р благод≥йних пожертвувань та внеск≥в в≥д
ф≥зичних та юридичних ос≥б, ≥ноземних держав та м≥жнародних
орган≥зац≥й; пост≥йно визначати форми, об'Їкти, суб'Їкти ≥ обс¤ги
благод≥йноњ допомоги; в≥дкривати рахунки (у нац≥ональн≥й та ≥ноземн≥й валютах) в
установах банк≥в; засновувати засоби масовоњ ≥нформац≥њ, п≥дприЇмства ≥
орган≥зац≥њ, займатис¤ видавничою д≥¤льн≥стю; бути членом ≥нших благод≥йних орган≥зац≥й; мати власну символ≥ку, ¤ка п≥дл¤гаЇ державн≥й реЇстрац≥њ у
пор¤дку, визначеному «аконом ”крањни "ѕро об'Їднанн¤ громад¤н"
(
2460-12 ) дл¤ реЇстрац≥њ символ≥ки об'Їднань громад¤н; попул¤ризувати своЇ ≥м'¤ (назву), символ≥ку; мати ≥нш≥ права зг≥дно з законодавством ”крањни.
—татт¤ 14. ќбов'¤зки благод≥йноњ орган≥зац≥њ
Ѕлагод≥йна орган≥зац≥¤ зобов'¤зана забезпечити виконанн¤
статутних завдань, в≥льний доступ до своњх зв≥т≥в, документ≥в про
господарську та ф≥нансову д≥¤льн≥сть. «асновники та прац≥вники
благод≥йноњ орган≥зац≥њ не мають права отримувати матер≥альних
переваг ≥ додаткових кошт≥в у зв'¤зку ≥з своњм становищем в ц≥й
орган≥зац≥њ, кр≥м тих, що передбачен≥ цим «аконом.
—татт¤ 15. Ѕлагод≥йна програма
Ѕлагод≥йна програма приймаЇтьс¤ благод≥йною орган≥зац≥Їю ≥ Ї
комплексом благод≥йних заход≥в, спр¤мованих на вир≥шенн¤ завдань,
що в≥дпов≥дають статутним ц≥л¤м орган≥зац≥њ. Ќа ф≥нансуванн¤ благод≥йних програм повинна використовуватис¤
вс¤ сума надходжень, що над≥йшла за ф≥нансовий р≥к в≥д п≥дприЇмств
≥ орган≥зац≥й, ¤к≥ перебувають у власност≥ благод≥йноњ
орган≥зац≥њ, за вин¤тком адм≥н≥стративно-господарських витрат,
пов'¤заних з функц≥онуванн¤м благод≥йноњ орган≥зац≥њ. «а умови
реал≥зац≥њ довгострокових програм використанн¤ кошт≥в зд≥йснюЇтьс¤
в≥дпов≥дно до терм≥н≥в, визначених цими програмами.
—татт¤ 16. ‘орми зд≥йсненн¤ благод≥йноњ д≥¤льност≥ суб'Їктами
благод≥йництва
Ѕлагод≥йна допомога може подаватис¤ набувачам у вигл¤д≥: одноразовоњ ф≥нансовоњ, матер≥альноњ та ≥ншоњ допомоги; систематичноњ ф≥нансовоњ, матер≥альноњ та ≥ншоњ допомоги; ф≥нансуванн¤ конкретних ц≥льових програм; допомоги на основ≥ договор≥в (контракт≥в) про благод≥йну
д≥¤льн≥сть; даруванн¤ або дозволу на безоплатне (п≥льгове) використанн¤
об'Їкт≥в власност≥; дозволу на використанн¤ своЇњ назви, емблеми, символ≥в; поданн¤ безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи
передач≥ результат≥в особистоњ творчоњ д≥¤льност≥; прийн¤тт¤ на себе витрат по безоплатному, повному або
частковому утриманню об'Їкт≥в благод≥йництва; ≥нших заход≥в, не заборонених законом. «д≥йсненн¤ благод≥йними орган≥зац≥¤ми благод≥йноњ д≥¤льност≥
у вигл¤д≥ наданн¤ конкретних послуг (виконанн¤ роб≥т), що
п≥дл¤гають обов'¤зков≥й сертиф≥кац≥њ або л≥цензуванню,
допускаЇтьс¤ п≥сл¤ такоњ сертиф≥кац≥њ або л≥цензуванн¤ в
установленому законодавством ”крањни пор¤дку.
—татт¤ 17. ќргани управл≥нн¤ благод≥йноњ орган≥зац≥њ
¬ищим органом управл≥нн¤ благод≥йноњ орган≥зац≥њ Ї
колег≥альний орган (загальн≥ збори, з'њзд, конференц≥¤), ¤кий
зд≥йснюЇ своњ повноваженн¤ зг≥дно ≥з статутом (положенн¤м)
благод≥йноњ орган≥зац≥њ. ƒо компетенц≥њ вищого органу управл≥нн¤ благод≥йноњ
орган≥зац≥њ належать затвердженн¤ статуту (положенн¤) благод≥йноњ
орган≥зац≥њ, внесенн¤ зм≥н до нього, обранн¤ виконавчого та
контрольного орган≥в благод≥йноњ орган≥зац≥њ, затвердженн¤
благод≥йних програм, визначенн¤ основних напр¤м≥в д≥¤льност≥
благод≥йноњ орган≥зац≥њ, прийн¤тт¤ р≥шень про реорган≥зац≥ю та
л≥кв≥дац≥ю благод≥йноњ орган≥зац≥њ ≥ вир≥шенн¤ ≥нших питань, що
передбачен≥ статутом (положенн¤м) про благод≥йну орган≥зац≥ю. ¬иконавчим органом благод≥йноњ орган≥зац≥њ Ї правл≥нн¤
(ком≥тет). ѕовноваженн¤ правл≥нн¤ (ком≥тету) визначаютьс¤ статутом
(положенн¤м) благод≥йноњ орган≥зац≥њ. ƒл¤ забезпеченн¤ поточноњ
д≥¤льност≥ благод≥йноњ орган≥зац≥њ призначаЇтьс¤
адм≥н≥стративно-виконавчий орган на чол≥ з президентом
(директором), повноваженн¤ ¤кого визначаютьс¤ статутом
(положенн¤м). –озпор¤дч≥ та контролююч≥ функц≥њ в благод≥йн≥й орган≥зац≥њ
зд≥йснюЇ нагл¤дова рада, персональний склад ¤коњ визначаЇтьс¤
засновниками (засновником). „лени виконавчого органу благод≥йноњ орган≥зац≥њ, кр≥м
президента (директора), не одержують зароб≥тну плату за свою
роботу в цьому орган≥. ¬итрати, обумовлен≥ виконанн¤м статутних
обов'¤зк≥в у цих органах, можуть бути в≥дшкодован≥ за рахунок
кошт≥в благод≥йноњ орган≥зац≥њ за р≥шенн¤м правл≥нн¤ (ком≥тету). Ќа прац≥вник≥в апарату благод≥йноњ орган≥зац≥њ поширюЇтьс¤
законодавство ”крањни про працю, соц≥альне забезпеченн¤ ≥
соц≥альне страхуванн¤.
– о з д ≥ л III
ћј“≈–≤јЋ№Ќќ-‘≤ЌјЌ—ќ¬≈ «јЅ≈«ѕ≈„≈ЌЌя
ЅЋј√ќƒ≤…Ќќѓ ƒ≤яЋ№Ќќ—“≤
—татт¤ 18. ћайно благод≥йноњ орган≥зац≥њ
” власност≥ благод≥йноњ орган≥зац≥њ можуть перебувати рухоме
≥ нерухоме майно, матер≥альн≥ та нематер≥альн≥ активи, кошти, а
також ≥нше майно, придбане на законних п≥дставах. Ѕлагод≥йна орган≥зац≥¤ маЇ право зд≥йснювати в≥дносно майна
та кошт≥в, ¤к≥ знаход¤тьс¤ у њњ власност≥, будь-¤к≥ угоди, що не
суперечать њњ статутним ц≥л¤м та законодавству ”крањни.
—татт¤ 19. ƒжерела формуванн¤ майна та кошт≥в
благод≥йних орган≥зац≥й
ћайно та кошти благод≥йних орган≥зац≥й складають: внески засновник≥в (засновника) та ≥нших благод≥йник≥в; благод≥йн≥ внески ≥ пожертвуванн¤, що мають ц≥льовий характер
(благод≥йн≥ гранти), надан≥ ф≥зичними та юридичними особами в
грошов≥й та натуральн≥й форм≥; надходженн¤ в≥д проведенн¤ благод≥йних кампан≥й по збору
благод≥йних пожертвувань, благод≥йних масових заход≥в, благод≥йних
лотерей та благод≥йних аукц≥он≥в з реал≥зац≥њ майна та
пожертвувань, ¤к≥ над≥йшли в≥д благод≥йник≥в; доходи в≥д депозитних вклад≥в та в≥д ц≥нних папер≥в,
надходженн¤ в≥д п≥дприЇмств, орган≥зац≥й, що перебувають у
власност≥ благод≥йноњ орган≥зац≥њ; ≥нш≥ джерела, не заборонен≥ законодавством ”крањни. ƒжерелом формуванн¤ майна та кошт≥в благод≥йноњ орган≥зац≥њ
не можуть бути кредити. ћайно та кошти благод≥йноњ орган≥зац≥њ не можуть бути
предметом застави.
—татт¤ 20. √осподарська д≥¤льн≥сть благод≥йноњ орган≥зац≥њ
Ѕлагод≥йна орган≥зац≥¤ зд≥йснюЇ господарську д≥¤льн≥сть,
спр¤мовану на виконанн¤ њњ статутних ц≥лей та завдань. Ѕлагод≥йна орган≥зац≥¤ користуЇтьс¤ самост≥йн≥стю у питанн¤х
прийн¤тт¤ господарських р≥шень, визначенн¤ умов оплати прац≥
прац≥вник≥в апарату благод≥йноњ орган≥зац≥њ, використанн¤ власних
ф≥нансових та матер≥альних ресурс≥в в≥дпов≥дно до вимог
законодавства. –озм≥р витрат на утриманн¤ благод≥йноњ орган≥зац≥њ не може
перевищувати 20 в≥дсотк≥в кошторису ц≥Їњ орган≥зац≥њ в
поточному роц≥. ‘≥зичн≥ та юридичн≥ особи, ¤к≥ в≥ддають частину своњх
прибутк≥в, заощаджень або майна на благод≥йну д≥¤льн≥сть,
користуютьс¤ податковими та ≥ншими п≥льгами в≥дпов≥дно до
законодавства ”крањни. Ѕлагод≥йн≥ орган≥зац≥њ, що ≥снують лише на членськ≥ внески ≥
доброд≥йн≥ пожертвуванн¤, зв≥льн¤ютьс¤ в≥д сплати податк≥в та
≥нших платеж≥в до бюджету ≥ спец≥альних фонд≥в.
—татт¤ 21. ‘≥нансова д≥¤льн≥сть благод≥йноњ орган≥зац≥њ
Ѕлагод≥йна орган≥зац≥¤ обл≥ковуЇ на окремих банк≥вських
рахунках кошти дл¤ господарськоњ та благод≥йноњ д≥¤льност≥ ¤к в
нац≥ональн≥й, так ≥ в ≥ноземн≥й валютах. ѕор¤док в≥дкритт¤ та веденн¤ банк≥вських рахунк≥в благод≥йних
орган≥зац≥й встановлюЇтьс¤ Ќац≥ональним банком ”крањни. ‘≥нансова д≥¤льн≥сть благод≥йноњ орган≥зац≥њ зд≥йснюЇтьс¤
в≥дпов≥дно до вимог законодавства ”крањни. ‘≥нансова д≥¤льн≥сть,
спр¤мована на благод≥йництво, не розгл¤даЇтьс¤ ¤к п≥дприЇмницька
або ≥нша прибуткова д≥¤льн≥сть. Ќадходженн¤ благод≥йноњ орган≥зац≥њ в≥д ф≥нансовоњ д≥¤льност≥
спр¤мовуютьс¤ виключно на благод≥йництво ≥ забезпеченн¤
господарськоњ д≥¤льност≥ у розм≥рах та пор¤дку, передбачених цим
«аконом.
—татт¤ 22.  онтроль за д≥¤льн≥стю благод≥йноњ орган≥зац≥њ
 онтроль за д≥¤льн≥стю благод≥йних орган≥зац≥й, у тому числ≥
≥ пор¤дком використанн¤ ними майна та кошт≥в, призначених дл¤
благод≥йноњ допомоги, зд≥йснюЇтьс¤ органами виконавчоњ влади
в≥дпов≥дно до њх компетенц≥њ.  онтролююч≥ органи виконавчоњ влади в межах своњх повноважень
мають право вимагати в≥д благод≥йник≥в та орган≥в управл≥нн¤
благод≥йноњ орган≥зац≥њ наданн¤ њм необх≥дних документ≥в та
отримувати необх≥дн≥ по¤сненн¤. Ѕлагод≥йники, ¤к≥ передали своЇ майно, кошти та ≥нш≥
матер≥альн≥ ц≥нност≥ до благод≥йноњ орган≥зац≥њ, одержують на њх
вимогу зв≥т про використанн¤ зазначених майна, кошт≥в та
ц≥нностей. якщо майно, кошти та ≥нш≥ матер≥альн≥ ц≥нност≥ передан≥
за ц≥льовим призначенн¤м, зв≥т про њх використанн¤ подаЇтьс¤
благод≥йнику в обов'¤зковому пор¤дку благод≥йною орган≥зац≥Їю. Ќабувач≥ благод≥йноњ допомоги у форм≥ благод≥йних внеск≥в ≥
пожертвувань, що мають ц≥льовий характер (благод≥йн≥ гранти),
повинн≥ зв≥тувати перед благод≥йниками та благод≥йними
орган≥зац≥¤ми про њх використанн¤.
– о з д ≥ л IV
ƒ≈–∆ј¬ј, ЅЋј√ќƒ≤…Ќ»÷“¬ќ ≤ ЅЋј√ќƒ≤…Ќј ƒ≤яЋ№Ќ≤—“№
—татт¤ 23. ƒержавна п≥дтримка благод≥йництва та благод≥йноњ
д≥¤льност≥
ƒержава в особ≥ њњ орган≥в влади гарантуЇ ≥ забезпечуЇ захист
передбачених законодавством ”крањни прав та ≥нтерес≥в ф≥зичних ≥
юридичних ос≥б - учасник≥в благод≥йництва та благод≥йноњ
д≥¤льност≥. ¬тручанн¤ орган≥в державноњ влади, орган≥в м≥сцевого
самовр¤дуванн¤ та њх посадових ос≥б у д≥¤льн≥сть благод≥йних
орган≥зац≥й, ¤к ≥ втручанн¤ благод≥йних орган≥зац≥й у д≥¤льн≥сть
орган≥в державноњ влади та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, кр≥м
випадк≥в, передбачених цим «аконом, заборон¤Їтьс¤.
—татт¤ 24. «в≥тн≥сть благод≥йноњ орган≥зац≥њ
ќбс¤г ≥ форми статистичноњ зв≥тност≥ благод≥йних орган≥зац≥й
встановлюютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни з урахуванн¤м
особливостей њх д≥¤льност≥. ‘орми, пор¤док складанн¤ та поданн¤ ф≥нансовоњ зв≥тност≥ про
використанн¤ кошт≥в та майна благод≥йними орган≥зац≥¤ми
встановлюютьс¤ центральним податковим органом з урахуванн¤м
особливостей благод≥йноњ д≥¤льност≥.
—татт¤ 25. ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн¤ законодавства про
благод≥йництво та благод≥йн≥ орган≥зац≥њ
ќсоби, винн≥ у порушенн≥ законодавства про благод≥йництво та
благод≥йн≥ орган≥зац≥њ, несуть в≥дпов≥дальн≥сть в≥дпов≥дно до
закон≥в ”крањни.
– о з д ≥ л V
ћ≤∆Ќј–ќƒЌј ЅЋј√ќƒ≤…Ќј ƒ≤яЋ№Ќ≤—“№
—татт¤ 26. «д≥йсненн¤ м≥жнародноњ благод≥йноњ д≥¤льност≥
”часники благод≥йноњ д≥¤льност≥ мають право зд≥йснювати
м≥жнародну благод≥йну д≥¤льн≥сть в≥дпов≥дно до цього «акону, ≥нших
нормативно-правових акт≥в та м≥жнародних договор≥в ”крањни, згода
на обов'¤зков≥сть ¤ких надана ¬ерховною –адою ”крањни.
ћ≥жнародна благод≥йна д≥¤льн≥сть зд≥йснюЇтьс¤ шл¤хом участ≥ в
м≥жнародних благод≥йних проектах, участ≥ в робот≥ м≥жнародних
благод≥йних орган≥зац≥й, а також в ≥нших формах, що не суперечать
законодавству ”крањни, нормам ≥ принципам м≥жнародного права. ѕр≥оритетним напр¤мом у м≥жнародн≥й благод≥йн≥й д≥¤льност≥ Ї
сп≥вроб≥тництво з украњнською д≥аспорою. Ќабувач≥ благод≥йноњ допомоги та благод≥йн≥ орган≥зац≥њ мають
право отримувати пожертвуванн¤ в≥д ф≥зичних та юридичних ос≥б
≥ноземних держав.
—татт¤ 27. Ѕлагод≥йництво та благод≥йна д≥¤льн≥сть ≥ноземних
громад¤н, ос≥б без громад¤нства, ≥ноземних ≥
м≥жнародних орган≥зац≥й на територ≥њ ”крањни
≤ноземн≥ громад¤ни, особи без громад¤нства, ≥ноземн≥ ≥
м≥жнародн≥ орган≥зац≥њ мають право зд≥йснювати благод≥йництво та
благод≥йну д≥¤льн≥сть на територ≥њ ”крањни. ќдн≥Їю ≥з форм
благод≥йництва Ї гуман≥тарна й ≥нша матер≥альна допомога, пор¤док
та зд≥йсненн¤ ¤коњ на територ≥њ ”крањни визначаютьс¤  аб≥нетом
ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥дпов≥дно до  онституц≥њ ”крањни та закон≥в
”крањни.
– о з д ≥ л VI
ѕ–» ≤Ќ÷≈¬≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя
1. ÷ей «акон набираЇ чинност≥ з дн¤ його опубл≥куванн¤.
2. ƒо приведенн¤ законодавства у в≥дпов≥дн≥сть ≥з «аконом
”крањни "ѕро благод≥йництво та благод≥йн≥ орган≥зац≥њ"
нормативно-правов≥ акти ”крањни застосовуютьс¤ у частин≥, що не
суперечить цьому «акону.
3.  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни у двом≥с¤чний терм≥н: подати на розгл¤д ¬ерховноњ –ади ”крањни пропозиц≥њ щодо
приведенн¤ закон≥в ”крањни у в≥дпов≥дн≥сть ≥з «аконом ”крањни "ѕро
благод≥йництво та благод≥йн≥ орган≥зац≥њ"; привести своњ р≥шенн¤ у в≥дпов≥дн≥сть з цим «аконом; забезпечити перегл¤д ≥ скасуванн¤ органами виконавчоњ влади
прийн¤тих ними нормативно-правових акт≥в, що не в≥дпов≥дають цьому
«акону; в≥дпов≥дно до компетенц≥њ забезпечити прийн¤тт¤
нормативно-правових акт≥в, передбачених цим «аконом.

ѕрезидент ”крањни Ћ. ”„ћј
м.  ињв, 16 вересн¤ 1997 року
N 531/97-¬–Hosted by uCoz